Helpdesk

 

Support døgnet rundt

 

 

InfoCaption er et system for digital læring og Knowledge Management der fokuset ligger på innholdet og muligheten til å dele kunnskap. Produserte guider gjøres søkbare for sluttbrukeren, men kan med fordel også brukes internt i supportorganisasjonen. Vi arbeider ut fra de erfaringene vi har fått gjennom årene og kaller vår arbeidsmåte The IC way, som delvis er inspirert av KCS. Med InfoCaption får man ikke bare effekt innad på brukerstøtte, men man når også ut i bredden i virksomheten gjennom de mulighetene som finnes rundt opplæring og prosessdokumentasjon.

 

 

Reduser support

 

Reduser support gjennom selfservice og pedagogiske guider.

 

Rask produksjon

 

Rask og enkel produksjon gir et levende materiale.

 

I

Ulike typer guider

 

Ulike typer guider avhengig av behov.

 


p

Ett kompatibelt system

 

Ett system for opplæring, dokumentasjon og support.

 

Supportportal og søkesider

 

Smarte søkesider, supportportal som kan tilpasses basert på widgets, og søkesider med mulighet for innbygging gjør det enkelt for brukeren å finne riktig informasjon.

 

Intern kunnskapsdeling

 

Effektiv intern kunnskapsdeling for best practise etc.

 


\

Dokumenter bugs

 

Dokumenter hendelser og bugs med Incident recorder.

 

+

Integrasjon

 

Integrer med andre system via SSO, APIer og Plugins.

 

Statistikk

 

Følg opp bruk av guider helt ned til individnivå.

 


U

Kvalitet

 

Gjennom en håndfull funksjoner kan kunnskapsdatabasen holdes oppdatert og kvalitet i produsert materiale oppnås.

 

P

Standardguider

 

Bruk de ferdigproduserte standardguidene for bl.a. Microsoft Office