Incident Recorder

Ved å la brukeren spille inn feil i et program og sende filmen til helpdesk får supportagenten betydelig høyere forståelse av problemet. Denne enkle, men veldig effektive funksjonen brukes også når man tester ut et system og filmene blir da en del av testdokumentasjonen. En utvikler som får se et problem i sin helhet forstår innholdet lettere og løser problemet fortere.