PM3

 

PM3 har nesten blitt en standard for forvaltningsstyring i Norge.

 

 


InfoCaption og PM3

Arbeidsmåte og begreper i InfoCaption mapper mot forvaltningsmodellen PM3 på en rekke områder og mange av dem som bruker InfoCaption idag gjør det som en aktiv del av forvaltning i henhold til PM3.

Visningsstatistikk

Visningsstatistikk for guider brukes som beslutningsunderlag i programrådet


i

Bruk i ulike deler

Guider brukes i grensesnittet mellom objektvirksomhet, virksomhetsnær forvaltning, forvaltningsstyring, IT-nær forvaltning og IT-virksomhet.

Virksomhetsprosesser i sin helhet

Guider og prosesser brukes til å beskrive virksomhetsprosesser som helhet i stedet for å fokusere på enkelte systemer eller applikasjoner.

InfoCaption Portal er helhetskartet

InfoCaption Portal er helhetskartet for organisasjonen, felles styrte forvaltningsobjekter deler prosesskart og lenker deretter til guider for respektive systemer – alt ut fra helhetsperspektivet.

k

Innføring

InfoCaption har også stor nytteverdi ved innføring av PM3-forvaltning til å lære opp og sertifisere interessentene i organisasjonen i tillegg til å skape forståelse hos større grupper medarbeidere for hva forvaltningsobjektene er.


I

Som brukerstøtte

I brukerstøtte er guidene nyttige for å utvikle og ta vare på brukernes kunnskap uten tradisjonell opplæring.


Beslutningsgrunnlag til forvaltningsledere

I daglig IT-drift utgjør guidene det kunnskapsmessige grunnlaget og visningsstatistikk gir et godt beslutningsgrunnlag for forvaltningslederne.


Kunnskapsaspektet

De mest brukte guidene forvaltes med fordel i henhold til forvaltningsplanen og er en del av forvaltningsobjektet. På den måten unngår vi att kunnskapsaspektet glemmes, noe som ellers er vanlig.


Se helheten

Med prosesskart, oversikter og guider beskriver man i InfoCaption hele programmet for brukerne i stedet for de enkelte komponentene. På den måten kan alle forholde seg til virksomhetens helhet.