Knowledge Management

 

Tilgangen på informasjon øker kontinuerlig og det blir hele tiden vanskeligere å finne rett informasjon. Mange ganger er det kun et fåtall personer som har kunnskapen, men de har ikke verktøy for å kunne dele med seg på en enkel, effektiv og forståelig måte. For å kunne håndtere dette må vi begynne å dele kunnskap. Kunnskapen må gjøres tilgjengelig på en enkel måte og ikke minst i et format som mottakeren faktisk forstår.

 

 


 

Gartner Group og Forrester har kommet frem til at

 

%

av tiden som ansatte i en organisasjon bruker på å lete etter informasjon, finner de ikke det de leter etter

%

av de ansatte må lete i minst fire ulike systemer før de finnner rett informasjon

%

av de ansatte sier at med et godt støttesystem for Knowledge Management øker produktiviteten med opptil 30% 

InfoCaption og KCS

 

 

InfoCaption og vår måte å arbeide på er inspirert av KCS, men vi har lagt til enda noen dimensjoner for å levere nytte utover KCS med fokus på proaktivitet, læring og individuell oppfølging. Plattformen videreutvikles kontinuerlig med støtte for KCS. Berøringspunktene vi har felles med KCS så langt er

 

l

Produksjon og produksjonsflyt

 

  • Malbaserte kunnskapsartikler (våre guider)
  • Lage beslutningsstier (Decision Paths) med prosessverktøy
  • Pakke guider til opplæringspakker med Oversikter
  • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
  • Rollebasert godkjennelsesflyt

 

Statistikk

 

  • Overgripende produksjon og vedlikehold av guider
  • Antall søk og visning av guider
  • Produsenter som bidrar
  • Søk uten treff

 

Integrasjon

 

Med InfoCaption Integration Framework integrerer vi mot de fleste ITSM-plattformer og CMS via åpne APIer eller plugins. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Om KCS

 

Knowledge-Centered Support (KCS) er en metode som skaper betydelige fordeler for informasjons- eller kunnskapsintensive organisasjoner. KCS er et sett av praksiser og prosesser som fokuserer på kunnskap som en nøkkelressurs for organisasjonen. Utviklingen ble startet i 1992 av the Consortium for Service Innovation, en non-profit allianse av supportorganisasjoner. Deres premiss er å integrere bruk av en kunnskapsdatabase inn i arbeidsflyten.