Systemleverandør

Sett av mindre tid til support av deres kunder og øk på samme tid kvaliteten på den utdanningen dere leverer

InfoCaption er en komplett kunnskapsstøtte for forhandlere av produsenter av bedriftssystemer. Med hjelp av InfoCaption kan de som arbeider med dokumentasjon, utdanning, markedsføring eller support enkelt produsere guider der brukerene får stegvise instrukser som viser en nøyaktig tilnærming på forskjellige problemer eller hvordan en oppgave i et system gjøres. InfoCaption minsker dermed supportbelastningen, skaper nye forutsetninger for markedskommunikasjon, utdanning og effektivisering av interne rutiner. Utgangspunktet er, om det er mulig, å ha et kildemateriale som brukes innenfor forskjellige områder

p

Ett system

Ett system for utdanning, dokumentasjon og support

Rask produksjon

Rask og enkel produksjon gir et levende materiale

I

Ulike typer guider

Ulike typer guider avhengig av behov


u

Kunnskapstester

Sørg for at kunnskapen er god hos brukere og partnere med kunnskapstester

Dokumenter prosesser

Dokumenter og utvikle prosessflyten med prosessverktøy

Reduser support

Reduser support gjennom selfservice og pedagogiske guider


\

Dokumenter bugs

Dokumenter hendelser og bugs med Incidentrecorder

Intern kunnskapsdeling

Effektiv intern kunnskapsdeling for best practise etc.

Supportportal

Tilpassningsklar supportportal både for intern bruk og for kunder


Opplæringspakker

Lag ferdige opplæringspakker til hver bruker

Publiser webinarer

Lagre og distibuer webinarene deres

Statistikk

Følg opp bruk av guider helt ned til individnivå.


+

Integrasjon

Integrer med andre system via SSO, APIer og Plugins

~

Sikkerhet

Guider og søkesider kan beskyttes på mange forskjellige måter avhengig av bruksområdet

c

Releasenotes

Øk forståelsen av releasenotes gjennom innspilte guider