Aktuellt - InfoCaption
Boka webb­de­mo

Aktuellt på InfoCaption


Kurser och evenemang

Guidevecka

V. 11, Stock­holm.

Läs mer

User Forum

19–20:e April,
Upp­sala

Läs mer

Önskemål?

Är det något event ni vill ha?

Ge förslag!

Nyheter

Månadens guide — november

Under novem­ber månad fick vi span på en väl­gjord och snyg­gt pre­sen­ter­ad kurs innehål­lan­des flera rik­tigt bra guider från ser­vice­bo­laget Coor. Det är tjän­ste­spe­cial­is­ten Jes­per Bor­rfors som lig­ger bakom kursen ”Clean­ing the Coor way” som rik­tar… läs mer

Månadens guide — oktober

Månadens bäs­ta guide kom­mer från Christi­na Nord­berg på Kungs­bac­ka Kom­mun. Christi­na har ska­p­at en guide som hjälper hennes medar­betare att job­ba med attes­trap­porter i kom­munens ekonomi­por­tal. Guiden är myck­et väl­gjord, genomtänkt och dessu­tom… läs mer

Månadens guide — september

I sep­tem­ber kom­mer månadens bäs­ta guide från Andreas Mau­ritz­son Daun, skol­webb­sans­varig på Stock­holms stad. Med ett ped­a­gogiskt, tydligt och genomtänkt sätt lyckas Andreas ska­pa en myck­et använd­bar guide för alla vård­nad­shavare på… läs mer