Integration

Det finns en mängd olika integrationspunkter och möjligheter i InfoCaption

  • Sin­gle­SignOn för att enkelt hantera rät­tigheter, indi­vidu­ell spårn­ing och per­son­lig infor­ma­tion som exem­pelvis favorit­er
    Läs mer detal­jer här
  • Sök­mo­tor­er kan inte­gr­eras via Open Search eller API
  • Ska­pa och info­ga guider från val­fria plat­tfor­mar som exe­me­plvis ITSM
  • Info­ga guider och sök­si­dor direkt i app­lika­tio­nen via Hel­pRoutes för dynamisk hanter­ing
  • Import och export av SCORM-objekt