Ramavtalspartner

För kun­der inom offentlig sek­tor kan vi erb­ju­da inköp via part­ners baser­at på Kam­markol­legi­ets ramav­tal för Pro­gram­varor och tjän­ster 2014 — Kon­torsstöd:

Pulsen

Kon­tak­t­per­son: Ped­er Johan­nis­son
Email:peder.johannisson@pulsen.se

Atea

Kon­tak­t­per­son: Made­lene Malm­st­edt
Email:madelene.malmstedt@atea.se