Registrering

Är du nyfiken på Info­Cap­tions Guide­por­tal? Då är det­ta ett per­fekt tillfälle för dig att lära dig mer. Under guide­frukosten går vi igenom hur por­talverk­tyget funger­ar och ni har givetvis möj­lighet att ska­pa er egen por­tal med hjälp av oss och genom att inspir­eras av andra delt­a­gare. Det bjuds på god frukost och lärori­ka tim­mar.

[ESPRESSO_CHECKOUT]