Säkerhet

Man kan begrän­sa till­gång till guider och servern/söksidor på en mängd oli­ka sätt utifrån behov.

Begrän­sa till­gång till servern/söksidor på:

  • IP-num­mer
  • Använ­dar­login

 

Begrän­sa till­gång till speci­fi­ka guider via restrik­tion­er eller lösenord. Oli­ka typer av restrik­tion­er kan vara:

  • IP-num­mer
  • Använ­dar­login (grup­p­till­hörighet)
  • Öpp­na guide från speci­fik sök­si­da