Standardguider

I dagsläget finns det ca 4 000 pro­duc­er­ade mul­ti­me­di­aguider för exem­pelvis MS Office som våra kun­der med Enter­prise- eller Helpdeskli­cens fritt får nyt­t­ja. Du väl­jer om du vill köra mot vår serv­er eller om du vill lad­da ner mate­ri­alet och modifiera/paketera efter egna önskemål.

Se exem­pel på guider här