Statistik

Info­Cap­tion har stöd för en mängd oli­ka typer av sta­tis­tik ända ner på indi­vid­nivå. Genom att använ­da Track kan vi se hur myck­et använ­daren tit­tat på guider och kurs­er eller om man har ett god­känt test.

Exem­pel på sta­tis­tik på guidenivå är.

  • Antal sökningar
  • Omatchade sökningar
  • Visade guider utifrån för­valt­ning­sob­jekt (mer om Info­Cap­tion och PM3)
  • Top­plis­tor
  • Pop­u­lar­itet