Supportportal

Info­Cap­tion sup­port­por­tal är upp­byg­gd av wid­gets som enkelt kan anpas­sas utifrån verk­samhetens behov. Man kan ha val­fritt antal oli­ka por­taler för oli­ka delar inom verk­samheten.