Ladda upp webinarier och Skypemöten

Med Info­Cap­tion snab­bguider kan man enkelt lad­da upp en vide­ofilm eller ett inspelat webi­na­rie. Efter uppladdning blir det en guide som kan dis­tribueras och paketeras med alla de möj­ligheter som finns i plat­tfor­men. Gör en över­sikt som kanske innehåller webina­rer, steg för steg guider och doku­men­ta­tion i form av textguider för att lösa ett större behov.