GTP

InfoCaptions tre deler

InfoCaption är uppbyggt av tre delar. Kärnan är Guide, som är verktyget för att skapa, dela och hitta guider. Track är en tillvalsmodul som bland annat ger möjligheten att se statistik for kurser. Process är en tillvalsmodul for att kunna skapa och dela processer. Tillsammans får man en unik tjänst för allt från snabbare support till strukturerade utbildning och levande processer

Guide

stegforsteg

Guidene er kjernen i InfoCaption

InfoCaption e-guider er et kostnadseffektivt hjelpemiddel ved f.eks. internopplæring eller kundesupport, og hjelper de som vil dele sin kunnskap å gjøre det. Samtidig hjelper guidene de som leter etter informasjonen å finne den, og presentere den på en enkel måte.

Guidene kan bestå av tekst og bilder, skjermopptak eller videofilmer. De kan være utformet som kunnskapstester eller håndbøker. Alt handler om hva du vil formidle.

Med guidene kan du informere nye brukere om hvordan man bruker et system eller som støtte for erfarne brukere som trenger hjelp med en arbeidsoppgave.

Lages av de som vet

Vi i InfoCaption tror ikke på avanserte verktøy som et fåtall i organisasjonen i har tilgang til. Det skal være enkelt å beskrive noe med en guide, og derfor bygger vår lisensmodell på at det ikke skal finnes noen hindre for å sette igang nye produsenter.

For de som trenger å vite

Materialet som lages kan hjelpe medarbeiderne å gjøre arbeidsoppgaver og å lære seg arbeidsplassens rutiner. Når det er noe du trenger å vite kan du enkelt finne det som er dokumentert med søkesider, portaler eller via direktelenker.

Track

Kvalitetssikre kunnskapsnivået

Pass på at brukerne har riktig kunnskap før de får tilgang til IT-systemet.

Fra kurs til håndbok

Etter gjennomført kurs kan guidene være tilgjengelig for brukerne som oppslagsverk, f.eks. via en søkeside, i en håndbok eller som lenker. Brukerne kjenner seg hele tiden trygge fordi de vet at det de har lært seg på kurset finnes som støtte ved behov.

Importer kurs

Importer ferdigproduserte e-læringskurs i SCORM-format og følg opp på individnivå.

Track

Se kursstatistikk

Sett sammen et antall guider og en kunnskapstest til et kurs. Følg opp visninger og testresultat på individnivå.

Process

Lages av de som kan

Akkurat som med guidene synes vi det er viktig at prosessoversikter er lett tilgjengelig. InfoCaptions lisensmodell gjør det mulig for de som faktisk vet hvordan prosessen fungerer å tegne den, slik at bedriften kan beskrive seg selv.

Levende prosesser

InfoCaptions prosesser blir ikke dokumenter i en perm, og du trenger heller ikke å tenke på hvordan de skal lagres eller presenteres. De lages rett i nettleseren og publiseres i et søkbart grensesnitt. Derifra er de også enkle å redigere hvis du trenger å gjøre endringer i fremtiden.

Enkle å dele

Hver InfoCaption-prosess har sin unike lenke. Med denne kan du enkelt dele prosessene på mail og hjemmesider, og bygge inn sider, som på intranett.

process

Viser hvordan du gjør det

Ved å lenke informasjon som f.eks. guider til respektive aktiviteter får medarbeiderene kunnskapsstøtte rett i prosessen, akkurat der de trenger den. På denne måten blir prosessene ekstra klare fordi man ikke bare snakker om hva som skal gjøres, men du får også se hvordan det skal gjøres, steg for steg.