Rammeverk og standarder

InfoCaption støtter helt eller delvis et antall av de rammeverk og bransjestandarder som finnes innenfor e-læring og kunnskapsdeling. Her kan du lese mer om hvordan InfoCaption forholder seg til

l

 • Knowledge Management og KCS
 • PM3
 • SCORM

Knowledge Management og KCS

Söksida-mindre

Knowledge management handler om å håndtere kunnskap effektivt i en organisasjon gjennom å lage, dele, bruke og gjenbruke den. Tilgangen på kunnskap øker hele tiden rundt omkring oss og det blir hele tiden vanskeligere å finne rett informasjon. Å arbeide med Knowledge Management blir derfor viktigere og viktigere. Ofte er det kun et fåtall personer som innehar en viss kunnskap, men de mangler verktøy for å dele med seg på en enkel, effektiv og forståelig måte.

Med InfoCaptions plattform som navet for kunnskapsdeling tas organisasjonens samlede kunnskap vare på. Kunnskapen blir personuavhengig og tilgjengelig for de som trenger den, i et format som er lett å forstå og ta til seg.

Gartner Group og Forrester har kommet frem til at

%

av tiden som ansatte i en organisasjon bruker på å lete etter informasjon, finner de ikke det de leter etter

%

av de ansatte må lete i minst fire ulike systemer før de finnner rett informasjon

%

av de ansatte sier at med et godt støttesystem for Knowledge Management øker produktiviteten med opptil 30%

InfoCaption og KCS

InfoCaption og vår måte å arbeide på er inspirert av KCS,men vi har lagt til enda noen dimensjoner for å levere nytte utover KCS med fokus på proaktivitet, læring og individuell oppfølging. Plattformen videreutvikles kontinuerlig med støtte for KCS. Under finner du de berøringspunktene vi har med KCS:

Produksjon og produksjonsflyt

 • Malbaserte kunnskapsartikler (våre guider)
 • Lage beslutningsstier (Decision Paths) med prosessverktøy
 • Pakke guider til opplæringspakker med Oversikter
 • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
 • Rollebasert godkjennelsesflyt

Statistikk

 • Overgripende produksjon og vedlikehold av guider
 • Antall søk og visning av guider
 • Produsenter som bidrar
 • Søk uten treff

Integrasjon

Med InfoCaption Integration Framework integrerer vi mot de fleste ITSM-plattformer og CMS via åpne APIer eller plugins. Kontakt oss for mer informasjon.

Om KCS

Knowledge-Centered Support (KCS) er en metode som skaper betydelige fordeler for informasjons- eller kunnskapsintensive organisasjoner. KCS er et sett av praksiser og prosesser som fokuserer på kunnskap som en nøkkelressurs for organisasjonen. Deres premiss er å integrere bruk av en kunnskapsdatabase inn i arbeidsflyten.

PM3

PM3 har nesten blitt en standard for forvaltningsstyring i Norge. Arbeidsmåte og begreper i InfoCaption mapper mot forvaltningsmodellen PM3 på en rekke områder og mange av dem som bruker InfoCaption idag gjør det som en aktiv del av forvaltning i henhold til PM3.

Visningsstatistikk

Visningsstatistikk for guider brukes som beslutningsunderlag i programrådet

Bruk i ulike deler

Guider brukes i grensesnittet mellom objektvirksomhet, virksomhetsnær forvaltning, forvaltningsstyring, IT-nær forvaltning og IT-virksomhet.

Virksomhetsprosesser i sin helhet

Guider og prosesser brukes til å beskrive virksomhetsprosesser som helhet i stedet for å fokusere på enkelte systemer eller applikasjoner.

Innføring

InfoCaption har også stor nytteverdi ved innføring av PM3-forvaltning til å lære opp og sertifisere interessentene i organisasjonen i tillegg til å skape forståelse hos større grupper medarbeidere for hva forvaltningsobjektene er.

Kunnskapsaspektet

De mest brukte guidene forvaltes med fordel i henhold til forvaltningsplanen og er en del av forvaltningsobjektet. På den måten unngår vi att kunnskapsaspektet glemmes, noe som ellers er vanlig.

InfoCaption Portal er helhetskartet

InfoCaption Portal er helhetskartet for organisasjonen, felles styrte forvaltningsobjekter deler prosesskart og lenker deretter til guider for respektive systemer – alt ut fra helhetsperspektivet.

Som brukerstøtte

I brukerstøtte er guidene nyttige for å utvikle og ta vare på brukernes kunnskap uten tradisjonell opplæring.

Beslutningsgrunnlag til forvaltningsledere

I daglig IT-drift utgjør guidene det kunnskapsmessige grunnlaget og visningsstatistikk gir et godt beslutningsgrunnlag for forvaltningslederne.

Se helheten

Med prosesskart, oversikter og guider beskriver man i InfoCaption hele programmet for brukerne i stedet for de enkelte komponentene. På den måten kan alle forholde seg til virksomhetens helhet.

SCORM

I e-læringsbransjen finnes en standard for å gruppere og dele informasjon som heter SCORM. SCORM-standarden brukes primært for å eksportere og importere kurs og tester mellom ulike platformer og verktøy.

Introduktion-Raindance (1)

InfoCaption og SCORM

InfoCaption har støtte for både import og eksport av SCORM. Det innebærer at de steg-for-steg-guider og tester som produseres i plattformen kan eksportere til et eksisterende LMS. På samme måte kan man også importere allerede produsert materiale fra andre verktøy. Når det importerte materialet er på plass kan man dele ut dette til sluttbrukerne og følge opp bruken på individuell nivå med InfoCaption Track.