Upprop till kunskapsdelare! Skapa en hållbar offentlig sektor med hjälp av kunskapsdelning!

Av Nils Erik Wallman | sep 26, 2018 | 0 Kommentarer

Det kommer behövas ca 500 000 nya anställda inom det offentliga inom tio år. Det ska ses mot bakgrund av att det idag finns ungefär 1.5 miljoner heltidstjänster i det offentliga Sverige. Hur kan man underlätta denna stora utmaning när det kommer till den kunskapsöverföring som kommer krävas?

Läs mer

Våga vara annorlunda

Av Adam Eriksson | sep 6, 2018 | 0 Kommentarer

Att vara lite annorlunda kan vara krävande i många olika sammanhang, t.ex. när man ska in på arbetsmarknaden. Men om man har turen att träffa arbetsgivare som också tänker lite utanför boxen kan vinster bli stor – för båda parterna. Som många mindre organisationer är InfoCaption ett bolag vars succé hänger på de människor som […]

Läs mer

Five Moments of Learning Need

Av Morten Spaniland | aug 30, 2018 | 0 Kommentarer

Med begrepp som Performance Support och 70-20-10 utmanas den traditionella tanken om kurser som den viktigaste formen av lärande i arbetslivet. Mosher och Gottfredsons modell “Five Moments of Learning Need” (Fem tillfällen av lärobehov) både expanderar behovet for flera läroarenor och positionerar dem. Genom ett flertal år har den allmänna uppfattningen av lärande varit att […]

Läs mer

Så hjälper Hogia sina kunder

Av Adam Eriksson | aug 23, 2018 | 0 Kommentarer

“Kundtorget har omkring 333 500 inloggningar samt 170 000 visningar av sina guider per år, något som självklart underlättar arbetet för den ordinarie supporten.
Kombinationen av att kunna erbjuda våra kunder en telefonsupport på kontorstid och ett digitalt supportstöd som är öppet dygnet runt är en stor styrka för Hogia.”

Läs mer

Om bloggen

InfoCaption har varit en aktör i den digitala lärobranschen i Skandinavien sen 2003. På bloggen delar vi det vi har lärt oss om bl.a. kunskapsdelning, Performance Support, e-learning, self service och support. Med det hoppas vi att kunna inspirera och stödja dig i din kunskapsvardag!

Prenumerera på inlägg

Registrera dig här för att få ett mail varje gång vi publicerar en ny artikel.

När du registrerar ett kostnadsfritt testkonto hos InfoCaption samtycker du till att dina personuppgifter (namn, e-postadress, digitala adresser och din aktivitet kopplat till InfoCaptions mailutskick) får lagras och hanteras inom InfoCaption AB i syfte att marknadsföra och ge coaching kring InfoCaptions tjänster samt kunna föra statistik och genomföra analys kring tjänsterna. Samtycket kan när som helst dras tillbaka genom att kontakta InfoCaption.