Kundberättelser

Många av våra kunder har haft så stor framgång med att använda InfoCaption i sin verksamhet att de gärna delar med sig av sina erfarenheter. Det som är spännande är att många av dem har väldigt annorlunda historier att berätta. Läs och lyssna på dom här.

Stöd i dagligt lärande

InfoCaption är navet för informationsspridning i Kumla kommun. Här finns guider och kurser om allt från det man behöver veta som nyanställd till hur vård- och omsorgspersonal skriver en genomförandeplan. Utbudet av guider utökas ständigt och byggs upp av den expertis som finns i varje verksamhet. Med InfoCaption sparar våra medarbetare tid – både de som letar efter information och de som vill dela med sig av sin kunskap.

 

Håkan Cederqvist
IKT-pedagog
Kumla kommun

kumla

Introducera nya medarbetare smartare och mer effektivt

Coor har tidigare utbildat nyanställda som ska arbeta i processer och verksamhetssystem med hjälp av lärare. Nu skapade de istället en digital utbildning med InfoCaption. Resultatet blev att tiden för utbildningen av en nyanställd minskade från fyra dagar till en dag, och kostnaden sjönk från 4 800 kr till 600 kr.

Vi har satt ihop utbildningspaket till våra användare. Det är ett mycket bra hjälpmedel eftersom vi inte behöver åka ut till hela vår verksamhet och utbilda utan istället kan skicka ut guider. Vi får jättebra respons, användarna tycker det är mycket enklare att titta på en guide när de har tid och lust än att gå på ett gemensamt möte. Kostnaden för verktyget motiverar vi med att vi minskar antalet supportärenden - support är pengar.

 

Nina Högstedt
IT Service Manager
Coor

coor-logo-v2-2016-cmyk

Kontinuerligt ge användare av system den hjälp och kunskap de behöver för att arbeta

Med InfoCaption har vi skapa användarstöd i form av textguider och steg-för-steg-filmer. Användarstödet är tillgängligt på alla sidor i vår lösning och på tre språk. Tillsammans med andra medel har detta minskat antalet supportärenden om de mest grundläggande funktionerna i lösningen. Därmed kan vi istället lägga tiden på att lyfta kunderna till en högre användarnivå kring de mer komplicerade sakerna.

 

Julie Henriksen
Produktkonsulent
Webcruiter

Webcruiter2

webcruiter bilde

Webcruiter är en rekryteringslösning med mer än 1.400 kunder i mer än 50 länder. Det blir årligen behandlat mer än 1 miljon jobbansökningar från hela världen och i olika tidszoner.

Med InfoCaption har dom skapat 700 användarguider som i snitt spelas mellan 3.000 – 6.000 gånger varje dag. Deras kunder beskriver det som ”support i världsklass”!

Säkerställa enhetliga arbetssätt med guider och processer

Lindab har kartlagt hela sin verksamhet och har uppnått enastående resultat. Nya dotterbolag kommer igång snabbare och verksamheten kan bibehålla sina certifieringar utan onödigt stora administrativa pålagor. Alla i verksamheten vet hur man förväntas jobba och har delaktighet i arbetssätt och rutiner.

Sedan vi började med InfoCaption Process har arbetet med processer blivit enklare, och det behöver inte styras och läras ut i lika stor omfattning. Tack vare enkelheten i verktyget behöver vi inte använda oss av processexperter på våra bolag. Den som vet hur man arbetar i processen kan också rita den

 

Annica Pettersson
Process Management
Lindab

lindab

Genomföra förändringar och säkerställa kunskapsnivån utan lärarledd utbildning

Tidigare behövde våra anställda ta ledigt och åka ner till brandstationen för brandskyddsutbildningen, som alla behöver gå igenom en gång var tredje år. Kursen som vi skapat med InfoCaption kan de i stället genomföra vid sin dator när de har tid, och vi slipper ta in vikarier. Det är extra roligt att den nu har spridit sig och används både av Räddningstjänstförbundet och ute i olika skolor

 

Jenny Hulander
Utvecklingsledare
Ulricehamns kommun

ulricehamns

Ulricehamns kommun har med hjälp av InfoCaption skapat en kurs för systematiskt brandskyddsarbete. Det är en teoretisk genomgång av hur arbetet med brandskydd fungerar i kommunen och vad som gäller på arbetsplatsen. Innehållet har tagits fram av kommunens brandskyddshandläggare tillsammans med Räddningstjänstförbundet.

Kursen avslutas med ett kunskapstest med inbyggt lärande – om en användare svarar fel på en fråga blir den rekommenderad att titta på en guide inom just det området. Kursen är kopplad till kommunens användarkatalog och när testet är godkänt får användaren skriva ut ett personligt diplom som ska tas med till den praktiska utbildningen.

Minska belastningen på helpdesk

Hos Göteborgs stad är InfoCaptions supportportal navet för IT-relaterade frågeställningar. Genom att InfoCaption är en del av den ordinarie verksamheten ökar användningen kontinuerligt och fler och fler producenter ansluter. InfoCaption används i samband med införande av nya system som utbildningsmaterial och som dokumentation. Genom att återanvända guiderna för frekventa frågor när användarna glömmer får organisationen också en väldigt stor effekt kring self-service med minimal arbetsinsats från både användare och support. Underhåll sköts löpande av systemförvaltare vilket gör att nya användare enkelt och snabbt kan komma igång med systemet och att svar på frågor alltid är lättillgängligt via söksidor.

 

Vi hanterar 30 % av våra supportärenden varje månad via guider istället för via manuell support. Eftersom vi har så stora volymer så blir det en väldigt betydande del. Vi är ju inte heller här dygnet runt men har verksamheter i staden dygnet runt som behöver hjälp och stöd i IT-systemen. Det har vi kunnat leverera med hjälp av guiderna.

 

Nisse Waldefeldt
Förvaltningsdirektör Intraservice
Göteborgs stad

goteborg