GTP

InfoCaptions tre delar

InfoCaption är uppbyggt av tre delar. Kärnan är Guide, som är verktyget för att skapa, dela och hitta guider. Track är en tillvalsmodul som bland annat ger möjligheten att se statistik for kurser. Process är en tillvalsmodul for att kunna skapa och dela processer. Tillsammans får man en unik tjänst för allt från snabbare support till strukturerade utbildning och levande processer

Guide

stegforsteg

Guiderna är kärnan i InfoCaption

InfoCaptions e-guider är ett kostnadseffektivt hjälpmedel vid exempelvis internutbildning eller kundsupport, och hjälper de som vill dela med sig av sin kunskap att göra det. Samtidigt hjälper guiderna de som letar efter information att hitta den, och presenterar den på ett lättpegripligt sätt.

Guiderna kan bestå av text och bild, skärminspelningar eller videofilmer. De kan vara utformade som kunskapstester eller handböcker – Allt handlar om vad du vill förmelda.

Med guiderna kan ni informera nya användare om hur man använder ett system eller som stöd för erfarna användare som behöver hjälp med ett arbetsmoment.

Skapas av de som vet

Vi på InfoCaption tror inte på avancerade verktyg som ett fåtal i organisationen har tillgång till. Det ska vara enkelt att beskriva något med en guide, och därför bygger vår licensmodell på att det inte ska finnas några hinder för att sätta igång nya producenter.

Åt de som behöver veta

Materialet som skapas kan hjälpa medarbetarna att sköta sina arbetsuppgifter och att lära sig arbetsplatsens rutiner. När det är något man behöver veta kan man enkelt hitta det som finns dokumenterat genom söksidor, portaler eller via direktlänkar. 

Track

Säkerställ kunskapsnivån

Se till att användarna har rätt kunskap innan de får tillgång till IT-systemet.

Från kurs till handbok

Efter en utförd kurs kan det vara möjligt för användarna att nå materialet igen, om det t.ex. publiceras på en söksida eller länkas ut. Användarna känner sig hela tiden trygga eftersom dom vet att det dom lärt sig på kursen finns att hämta som stöd vid behov.

Importera kurser

Importera färdigproducerade e-learning-kurser i SCORM-format och följ upp på individnivå.

Track

Se kursstatistik

Plocka ihop ett antal guider och ett kunskapstest till en kurs. Följ sedan upp visningar och testresultat på individnivå.

Process

Skapas av de som vet

Precis som med guiderna tycker vi det är viktigt att processritandet är lättillängligt. InfoCaptions processverktyg gör det möjligt för den som faktiskt vet hur processen fungerar att också rita den – verksamheten får alltså beskriva sig själv.

Levande processer

InfoCaptions processer blir inga dokument i en pärm, och du behöver inte tänka på hur de ska sparas eller presenteras. De skapas direkt i webbläsaren och publiceras i ett sökbart gränssnitt. Därifrån är de också enkla att redigera om du skulle vilja göra förändringar i dem.

Enkla att dela

Varje InfoCaption-process har sin unika länk. Med denna kan man enkelt dela processerna i mail och på hemsidor, och bädda in dem på exempelvis organisationens intranät.

process

Visar hur man gör

Genom att länka information som till exempel guider till respektive aktivitet får medarbetarna kunskapsstöd direkt i processen – precis där de behöver det. På så sätt blir processerna extra användbara eftersom de inte bara talar om vad man ska göra utan också visar steg för steg hur man gör det.