Systemleverantör

InfoCaption är ett komplett kunskapsstöd för återförsäljare och tillverkare av olika affärs- och verksamhetssystem. Med hjälp av InfoCaption kan de som arbetar med dokumentation, utbildning, marknadsföring eller support enkelt producera guider av olika slag där användarna får stegvisa instruktioner som visar exakt tillvägagångssätt på problemlösningar eller hur en uppgift i ett system görs. InfoCaption minskar därmed supportbelastningen, skapar nya förutsättningar för marknadskommunikation, utbildning samt effektivisering av interna rutiner. Utgångspunkt är i möjligaste mån ha ett källmaterial som används inom olika områden.

Ett system

Varje e-guide som produceras får ett unikt ID vilket gör den kompatibel. När e-guiden behöver uppdateras, exempelvis vid en ny version av ett system, behöver man inte ge användarna något nytt material  länken är alltid densamma! E-guiderna kan via länkarna paketeras till utbildningar eller integreras direkt i en applikation eller på webbsidor. E-guider kan också kopplas till ett kunskapstest för att automatiskt generera en studieplan utifrån användarens kunskapsluckor.

Alla relationer mellan e-guiderna håller InfoCapton koll på, vilket gör att systemet varnar om man exempelvis försöker ta bort en e-guide som ingår i en kurs.

Snabb produktion

Genom att optimera arbetsflöden och produktion av guider skapar InfoCaption bra förutsättningar för att snabbt skapa material och leverera nytta till verksamheten

Att underhålla producerat material vet vi alla vilka utmaningar det innebär, men genom att InfoCaption erbjuder ett antal arbetsflöden och stöd blir detta betydligt enklare.

Olika typer av guider

Man kan enkelt skapa steg-för-steg-guider för att beskriva en komplicera uppgift, text-guider för att ge detaljerad information eller snabb-guide för att beskriva något praktiskt.

julie_henriksen

"InfoCaption har reducerat antalet supportärenden som handlar om dom mest grundläggande funktionerna i Webcruiter.", 
- Julie Henriksen, Webcruiter

Ett system

Med InfoCaptions kunskapstester säkerställer du att användarna har rätt kunskap genom ett antal olika typer av frågor. Med hjälp av modulen Trackkan du också följa upp resultatet på individnivå.

Kunskapstesten kan också användas för kunskapsinventering för att automatiskt generera en studieplan utifrån ett antal guider.

Dokumentera processer

Dokumentera och rita processdiagram med olika typer av aktiviteter.

Minska support

Genom att låta användarna själva på ett enkelt sätt söka efter guider och instruktioner kan mycket tid sparas i helpdesk. Både guider och söksidor kan med fördel även integreras direkt i applikationen för ännu högre tillgänglighet. Med InfoCaption supportportal ges möjligheter att presentera olika typer av intressant information för slutanvändaren i widgets. Söksidor och guideportal kan också integreras med Intranät på olika sätt, till exempel genom att bädda in söksidor eller använda Open Search för att låta Sharepoints sökmotor söka i InfoCaption.

Spela in buggar

Incident Recorder hjälper användaren genom att låta användaren spela in ett fel i en applikation och skicka filmen till helpdesk så får supportagenten betydligt högre förståelse för problemet. Denna enkla men väldigt effektiva funktion används också när man testar ett system och blir då en del av testdokumentationen. En utvecklare som får se ett problem i sin helhet har mycket enklare att förstå innehållet och lösa problemet.

Intern kunskapsöverföring

Många gånger behöver man dela den kunskap som helpdesk och konsultorganisationen samlat på sig och genom att använda InfoCaption får man en plattform för att snabbt skapa ett sökbart och pedagogisk material. Man kan exempelvis beskriva best practise, erfarenheter i samband med implementeringar, prepp inför kunddemos etc.  Nyanställd personal kan börja med att titta på guider  för det system som levereras till kund, men även för interna rutiner som ex tidrapportering och reseräkning.

Supportportal

InfoCaption supportportal är uppbyggd av widgets som enkelt kan anpassas utifrån verksamhetens behov. Man kan ha valfritt antal olika portaler för olika delar inom verksamheten.

Utbildningspaket

Utbildningspaket skapas genom att plocka ihop de guider som redan finns producerade. Ungefär som att bygga med lego. Om guiden uppdateras uppdateras också innehållet i kursen. Man kan välja att få med individuell uppföljning och även koppla till ett kunskapstest för att kontrollera kunskapen hos användaren.

Här är ett exempel på hur det kan se ut: Handbok för ny användare av ekonomisystemet

Supportportal

Med InfoCaption snabbguider kan man enkelt ladda upp en videofilm eller ett inspelat webinarie. Efter uppladdning blir det en guide som kan distribueras och paketeras med alla de möjligheter som finns i plattformen. Gör en översikt som kanske innehåller webinarer, steg-för-steg-guider och dokumentation i form av textguider för att lösa ett större behov.

AAEAAQAAAAAAAAe3AAAAJGM0ZWVlOGM3LWIxODEtNGM5My05MmQ4LWJiYTc3OTQwODc0Yw

"Med guidepaket som digitalt stöd förenklar vi implementeringen av UNIT 4 BW hos våra kunder.",
- Agathe Rusås Olsen, Evry

Spårning

InfoCaption har stöd för en mängd olika typer av statistik ända ner på individnivå. Genom att använda Track kan vi se hur mycket användaren tittat på guider och kurser eller om man har ett godkänt test.

Exempel på statistik på guidenivå är.

 • Antal sökningar
 • Omatchade sökningar
 • Visade guider utifrån förvaltningsobjekt (mer om InfoCaption och PM3)
 • Topplistor
 • Popularitet

Statistik

Det finns en mängd olika integrationspunkter och möjligheter i InfoCaption

 • SingleSignOn för att enkelt hantera rättigheter, individuell spårning och personlig information som exempelvis favoriter
  Läs mer detaljer här
 • Sökmotorer kan integreras via Open Search eller API
 • Skapa och infoga guider från valfria plattformar som exemeplvis ITSM
 • Infoga guider och söksidor direkt i applikationen via HelpRoutes för dynamisk hantering
 • Import och export av SCORM-objekt

Säkerhet

Man kan begränsa tillgång till guider och servern/söksidor på en mängd olika sätt utifrån behov.

Begränsa tillgång till servern/söksidor på:

 • IP-nummer
 • Användarlogin

 

Begränsa tillgång till specifika guider via restriktioner eller lösenord. Olika typer av restriktioner kan vara:

 • IP-nummer
 • Användarlogin (grupptillhörighet)
 • Öppna guide från specifik söksida

Releasenotes

Öka förståelsen av releasenotes genom inspelade guider